17.06.2020.

Измене и допуне конкурсне документације „Текуће поправке и одржавање медицинске, лабораторијске и стоматолошке опреме“, редни број набавке 17/2020