COVID-19

Сви пацијенати који су фебрилни и имају респираторне здравствене тегобе се јављају код свог изабраног лекара.