Priprema pacijenta za laboratorijski pregled

dd

  • Pre dolaska u laboratoriju, pacijent ne treba da konzumira hranu poslednjih 12h
  • Ujutru (na dan dolaska u laboratoriju), pacijent ne treba da unosi tečnost
  • Ukoliko je pacijent na terapiji, lekove treba da uzme nakon završenog prijema u laboratoriji
  • Urin doneti u sterilnoj bočici kupljenoj u apoteci (preporučljivo je sakupiti prvi jutarnji urin)
  • Ukoliko se uzima bris grla, preporučljivo je da se tog jutra ne operu zubi.