22.05.2013.

VII Nacionalna konferencija o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstene zaštite

U organizaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije, održana je VII Nacionalna konferencija o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite – Uvođenje kulture bezbednosti pacijenata u sistem zdravstvene zaštite Republike Srbije.

najbolji dom zdravja

Na konferenciji su predstavljeni rezultati evaluacije kvaliteta rada zdravstvenih ustanova na osnovu pokazatelja kvaliteta koji su rutinski praćeni u 2010. godini.
U kategoriji domova zdravlja preko 50 000 stanovnika u Republici Srbiji, najbolje rangirani su DZ Sremska Mitrovica, DZ Novi Beograd, DZ Jagodina, DZ Pirot, DZ Šabac.
Na nivou grada Beograda DZ Novi Beograd rangiran je na prvom mestu.

Uvođenje kulture stalnog unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite, bezbednosti pacijenta a samim tim i veće zadovoljstva pacijenta pruženim uslugama i veće zadovoljstvo zaposlenih je naša misija, i napor koji Dom zdravlja Novi Beograd ulaže u svakodnevnom radu.