03.12.2013.

Učešće Doma zdravlja Novi Beograd na obuci UNICEF-a

U organizaciji UNICEFA-a, od 18 – 23. 11. 2013. godine u Ankari,  održan je prvi internacionalni trening

pod nazivom ,,Uvodna obuka iz oblasti bihevioralne i razvojne pedijatrije i primena standardizovanih alatki za procenu i praćenje razvoja deteta’’.

Dom zdravlja ,,Novi Beograd’’ je jedna od četiri ustanove koje su predstavljale Republiku Srbiju.

Stručnjaci iz Instituta za mentalno zdravlje iz Beograda, Kliničkog centra ,,Vojvodina’’ , Kliničkog centra ,,Kragujevac’’ i Doma zdravlja ,,Novi Beograd’’ su prisustvovali obuci čiji je cilj jačanje kapaciteta tima zdravstvenih profesionalaca koji se bave decom sa smetnjama u razvoju.

U zemljama sa niskim i srednjim nacionalnim dohotkom, sa smanjenjem mortaliteta prevremeno rođene dece i novorođenladi sa malom telesnom težinom, sve češće je prisutna pojava razvojnih teškoća. Stepen ovih teškoća može biti od lakog kašnjenja u razvoju  do  poremećaja težih oblika invaliditeta. Tokom teorijskog izlaganja predstavljen je novi oblik monitoringa, koncept GMCD.

Dr Marija Petrić iz Doma zdravlja ,,Novi Beograd’’, koja je učestvovala u ovom programu, sarađivaće na  izradi metodologije ranog praćenja razvoja deteta   za primenu na primarnom nivou zdravstvene zaštite.