16.10.2013.

Svetski dan hrane: 16.oktobar – mesec pravilne ishrane

Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu (FAO) svake godine 16.oktobra obeležava Svetski dan hrane.

Uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije na teritoriji Republike Srbije od 2001. godine se realizuje kampanja Svetski dan hrane 16.oktobar, sa ciljem informisanja i sticanja znanja, formiranja ispravnih stavova i ponašanja u vezi sa zdravljem i pravilnim navikama u ishrani najšire populacije, posebno dece i mladih.

 

Procenjeno je da je u svetu oko milijardu gladnih ljudi, što nije samo posledica slabih prinosa hrane, već i visokuh cena namirnica, malih prihoda i povećanja nezaposlenosti kao rezultata globalne ekonomske krize.

U prvoj polovini 21. veka sa porastom svetske populacije na 9 milijardi ljudi potražnja za hranom će se skoro udvostručiti.

 

Održiv sistem snadbevanja hranom se sastoji od okruženja, ljudi, institucija i procesa kojima se hrana proizvodi, prerađuje i distribuira do potrošača. Svaki segment prehrambenog sistema ima uticaj na krajnju raspoloživost i dostupnost različitih namirnica, a samim tim utiče i na izbor potrošača.

 

Pravilna ishrana bi trebalo da uvek bude u fokusu kreatora održivog sistema snadbevanja hranom, a ne samo sprečavanja bolesti preobilne ili nedovoljne ishrane.

 

Nepravilna ishrana je značajan faktor rizika za brojne hronične nezarazne bolesti.

 

Ostvarivanje ovih ciljeva je moguće zajedničkim angažovanjem zdravstvenih i obrazovnih ustanova, uz učešće zaposlenih, učenika i njihovih roditelja, medija, društveno humanitarnih organizacija, sportskih, rekreativnih, kulturnih organizacija i drugih.