14.10.2013.

Svetski dan čistih ruku – 15.oktobar 2013.

Svetski dan čistih ruku se obeležava od 2008.godine u više od 70 zemalja širom sveta.

Ove godine Svetski dan čistih ruku se obeležava pod sloganom „Snaga je u tvojim rukama“

Glavni cilj obeležavanja Svetskog dan čistih ruku je isticanje pravilnih higijenskih navika i razvoj kulture pranja ruku sapunom i vodom.

Pranje ruku sapunom je jedno od najefektivnijih i najisplativijih mera prevencije najvećeg broja bolesti koje se prenose preko prljavih ruku.

Klicama zagađene ruke su prenosioci uzročnika crevnih, respiratornih, kožnih bolesti, infekcija oka, kože kao i bolničkih infekcija.

Infekcija se prenosi dirktnim putem – kontakt sa obolelom osobom ili indirektno – putem zagađenih predmeta.

Naročito osetljiva su deca koja još nemaju razvijene higijenske navike, kao i osobe smeštene u ustanove za mentalno obolelen koji nemaju sposobnost usvajanja higijenskih navika.