25.06.2014.

Svetski dan borbe protiv droga

  1. jun – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama
    „Poruka nade: Zavisnost od droga se može sprečiti i lečiti”

Rezolucijom 42/112, 1987. godine Generalna skupština UN-a proglasila je 26. jun Međunarodnim danom protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama kao izraz odlučnosti da ojača delovanje i saradnju u borbi protiv zloupotrebe i trgovine drogama. Ovaj dan obeležava se širom sveta u cilju mobilisanja pojedinaca i zajednica za aktivan odnos u suzbijanju problema zloupotrebe droga.

Slogan ovogodišnje kampanje je “Poruka nade: Zavisnost od droga se može sprečiti i lečiti” i ima za cilj da ukaže na značaj sprovođenja preventivnih mera koje mogu sprečiti zloupotrebu droga, ali i da istovremeno ukaže da se zavisnost od psihoaktivnih supstanci može lečiti.

WDD14_logo_EN

S obzirom na mnogobrojne faktore koji utiču na konzumiranje droga među mladima, programe prevencije treba usmeriti ka svestranijem razvoju njihovih interesovanja, kreativnosti i sposobnosti, kao i kreiranju mogućnosti i uslova koji podržavaju usvajanje zdravih stilova života. Cilj preventivnih programa usmerenih na porodice je da osnaže kapacitete porodica, pre svega kroz unapređenje komunikacije, međusobnih odnosa i jačanja roditeljskih veština.

Pored značaja prevencije tokom ovogodišnje kampanje se naglašava i mogućnost lečenja zavisnosti od droga. Imajući u vidu da zavisnost ima mnogo dimenzija i remeti mnogo aspekata života individue, tretman ove bolesti nikada nije jednostavan. Tretman treba da postigne da osoba prestane da koristi droge i da produktivno funkcioniše u porodici, na poslu i u društvu.
Delotvoran tretman osoba koje koriste drogu /ili ispunjavaju dijagnostičke kriterijume zavisnosti uključuje mnoge komponente, od kojih je svaka usmerena ka posebnim aspektima bolesti i njenih posledica.

 

Centar za promociju zdravlja

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd