28.05.2013.

Priprema za upis u prvi razred osnovne škole

Podsećamo roditelje da su u toku pripreme za upis dece u prvi razred osnovne škole.

Izabrani pedijatar obavlja sistematski pregled, vakcinaciju deteta i daje roditeljima upute za laboratorijske analize (krvna slika i mokraća) i specijalističke preglede (oftalmološki pregled, otorinolaringološki pregled, fizijatrijski pregled, stomatološki pregled i pregled logopeda).

Radno vreme laboratorije za prijem dece je od 07-09 časova svakog radnog dana. Sa uputom od pedijatra roditelji zakazuju lično pregled kod oftalmologa, otorinolaringologa, fizijatra i logopeda svakog radnog dana u odgovarajućim službama u objektima u Goce Delčeva 30 i Nehruovoj 53 od 07-20 časova svakog radnog dana.

Stomatološki pregled se ne zakazuje.