22.10.2013.

Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije

U periodu od 4. oktobra do 30. novembra 2013. godine, Ministarstvo zdravlja sprovodi istraživanje zdravlja stanovništva na teritoriji Srbije


u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, u okviru projekta “Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou” – DILS, koji se finansira iz kredita Svetske banke.
Istraživanje će obuhvatiti oko 6500 doma’instava, odnosno članove starije od 7 godina. Učešće u istraživanju je dobrovoljno, a razgovor sa članovima domaćinstva, kao i merenje visine, težine i krvnog pritiska, obaviće profesionalni timovi anketara, uz podršku medicinskih radnika.