23.05.2013.

30 godina rada Službe za kućno lečenje

Kućno lečenje i nega Doma zdravlja Novi Beograd, koje je u sklopu Službe opšte medicine, obeležava trideset godina od svog osnivanja 31.oktobra 2011. godine.

kucno

Te, ne tako daleke 1981godine, posle jednogodišnje pripreme originalnog programa rada, izbora i edukacije kadra, nabavke opreme, obaveštavanje javnosti, počela je sa radom Služba kućnog lečenja, koja je bila uzor, model, i primer za organizaciju Službi kućnog lečenja u drugim Domovima zdravlja širom bivše SFRJ.

Primarijus dr Dejan Konstantinovic, specijalista opšte medicine, je osnivač Službe za kućno lečenje i negu Doma zdravlja Novi Beograd 1981godine.

Danas, kućnim lečenjem su obuhvaćena stara lica, nepokretni ili polupokretni pacijenti  sa težim oboljenjima, hronični bolesnici sa akutizacijom osnovnog oboljenja,  kao i onkološki pacijenti kojima se pruža vanbolnička zdravstvenu zaštita,  uglavnom palijativno lečenje uznapredovale bolesti, preterminalne i terminalne faze bolesti ili njenih  komplikacija.

Tim za kućno lečnje podrazumeva rad lekara i medicinskih sestara i tehničara, a po potrebi u tim se uključuju specijalisti iz drugih oblasti. Kućno lečenje radi svakoga dana u godini, u dve smene, u vidu poseta i pružanja usluga  bolesnicima u njegovom stanu.

Statistički pokazatelji nam govore da je danas većina lečenih pacijenata  starija od 65 godina, broj obolelih od malignih bolesti je praktično učetvorostručen kada se poredi sa godinom osnivanja službe,  pri čemu je svaki peti oboleli mlađi od 50 godina.

Broj lečenih od kardiovaskularnih oboljenja je smanjen gotovo 4,5 puta.

Dužina lečenja pacijenata u kućnom lečenju je 1,5 mesec, lekar posećuje pacijenta tokom lečenja  prosečno 7,5 puta a dnevno ima u proseku po 6 poseta.

Dom zdravlja Novi Beograd ulaže kako u opremu tako i u edukaciju zaposlenih u Kućnom lečenju sa željom da sam proces lečenja bude prilagođen pacijentu i njegovim potrebama, da mu se pruži kvalitetno lečenje uz porodičnu podršku u njegovom okruženju.