08.07.2014.

Wonca Lisabon 2014.

19. WONCA Evropska konferencija lekara opšte i porodične medicine

U organizaciji portugalskog Društva lekara opšte i porodične medicine u Lisabonu je od 2.-5. jula 2014. godine održana 19. Wonca Evropska konferencija.

Na konferenciji je učestvovalo oko 3400 lekara iz više od 70 zemalja sveta, uključujući i lekare iz Srbije. Moto konferencije je bio „Nove smernice za opštu i porodičnu medicinu“. Naučni program konferencije je nastavio tradiciju sa prethodnih skupova predstavljajući istraživačke projekte, klinička i kvalitativna istraživanja u vidu oralnih i poster prezentacija, radionice i seminare. Na skupu su obrađivane različite teme iz oblasti opšte medicine poput hipertenzije, dijabetesa, hiperlipidemije, gojaznosti, astme, hronične opstruktivne bolesti pluća, kardiovaskularnih bolesti, periferne arterijske bolesti, skrininga, nasilja u porodici i mnogih drugih.
Svoj doprinos ovoj značajnoj konferenciji pružili su svojim učešćem i lekari Doma zdravlja „Novi Beograd“ i to kroz nekoliko stručnih radova. Rad „Epidemiology and Screening for Varicose Veins and Its Complications in Municipality Family Healthcare System – Dr Aleksandra Ješić, Dr Aleksandra Kosojević, Dr Sandra Jelisić-Skurić, Dr Ana Glumac, Dr Mirjana Stević“ prihvaćen je i predstavljen kroz oralnu prezentaciju Dr Aleksandre Ješić. Rad „Treatment of a 60 Years Old Woman With Inflammatory Breast Cancer – Dr Sandra Jelisić-Skurić, Dr Aleksandra Ješić“ prihvaćen je i predstavljen u vidu poster prezentacije. Rad „Secondary Diabetes – a Case Report – Dr Ljiljana Marković, Dr Branka Šoškić“ prihvaćen je i predstavljen kao poster prezentacija.

sajt01 sajt02 sajt03 sajt04 sajt05 sajt06 sajt07

I pored veoma intenzivnog programa bilo je dovoljno vremena za razmenu iskustava sa kolegama iz drugih zemalja okruženja i Evrope, a naravno i za upoznavanje sa lepotama ovog gostoljubivog istorijskog grada.

 

1    2    3    4     5