28.10.2013.

Konvencionalna radiografija kao inicijalna dijagnosticka procedura kod teratoma

U Nišu je od 24 – 27. oktobra održan Konkres radiologa Srbije. Bila je to prilika da kolege radiolozi razmene iskustva i vide gde je radiologija Srbije danas.

Ovom eminentnom skupu prisustvovala su dva radiologa iz Doma zdravlja “Novi Berograd“ , a stručni rad prim. dr Milana Lončara –  „Konvencionalna radiografija kao inicijalna dijagnostička procedura kod teratoma medijastinuma”,   uvršten je u odabrane radove za poster prezantacije.

Prezentaciju možete videti ovde:

Konvencionalna radiografija kao inicijalna dijagnosticka procedura kod teratoma