23.03.2011.

Kontinuirana medicinska edukacija u Domu zdravlja Novi Beograd

Suvo oko – etiopatogeneza, klinička slika, dijagnostika i terapija. 

Predavač: Dr Snežana Petrović.
Akreditovan stručni sastanak za lekare br. A-1003/11.

U Goce Delčeva 30, 30.03.2011 god. u 12.30
U Nehruovoj 54, 06.04.2011 god. u 12.30

Slušaoci dobijaju 2 boda.