10.10.2012.

Epidemiologija, lečenje i dijagnostika malignih bolesti

19.10.2012. u 13.00 časova, u svečanoj sali Doma zdravlja Novi Beograd

u Goce Delčeva 30, održaće se stručno predavanje na temu:

“Epidemiologija, dijagnostika i lečenje malignih bolesti”

Predavač: Mr sci med. dr Miroslav Kreačić

Predavanje je akreditovano  pod brojem A-1-2249/12

Broj bodova za slušaoce 2.