15.08.2011.

Akreditovani stručni sastanci za medicinsko osoblje

Akreditovani stručni sastanci za medicinske sestre – tehničare


08.10.2011. – 12.11.2011. – 10.12.2011.

 • Unapređenje kvaliteta rada u zdravstvenoj ustanovi – Prim.Dr Ljiljana Jandrić  10-11h
 • Unapređenje kvaliteta rada medicinskih sestara – tehničara u PZZ – VMS Milunka Nikolić  11-12h
 • Bezbednost pacijenata – MS Bubonja Svetlana 12-13h
 • Zadovoljstvo kao pokazatelj kvaliteta – MS Stupar Mirjana  13-14h

 

17.08.2011. – 22.10.2011.  – 03.12.2011.

 • Rukovođenje – MS Jovanović Vesna  10-11h
 • Menadzment u zdravstvu – MS Arsenić Vera  11-12h
 • Planiranje kadrova – MS Jelić Marija   12-13h
 • Upravljanje ljudskim resursima – MS Blagojević Sanja  13-14h

 

10.09.2011. – 15.10.2011. – 19.11.2011.

 • Komunikacija u zdravstvenoj službi – MS Marjanović Mirjana   10-11h
 • Konflikti u komunikacijijama – upravljanje i rešavanje – MS Glavinić Sandra   11-12h
 •  Specifičnosti u komunikaciji sa depresivnim, agresivnim i starim pacijentima – MS Jovičić Jasmina   12-13h
 • Komunikacija u praksi zdravstvenih radnika, medicinskih tehničara i pacijenata – MS Đurđa Ivanković   13-14h

 

24.09.2011. – 29.10.2011. – 26.11.2011. 

 • Periferna I.V. terapija, tehnika, rizici, sestrinske intervencije – MS Dijana Janković   10-11h
 • Traumatski šok i inicijalni tretman pacijenata – MS Milovanović Nataša   11-12h
 • Parenteralna terapija i interreakcija lekova – MS Pašoska Snežana  12-13h
 • Terapija kiseonikom – MS Jović Svetlana   13-14h
 • Najčešće greške u ishrani dece OŠ Novog Beograda – MS Petrović Vesna   14-15h