28.01.2012.

Akreditovani stručni sastanci za medicinske sestre i zdravstvene tehničare

Odlukom zdravstvenog saveta broj 153-02-4246/2010-2

 1.  D-1-2746/11 – 1. februar, 7. mart, 4. april 2012. godine.
  Trijaža u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ VMS Nikolić Milunka, prim. dr Ljiljana Jandrić
 2.  D-1-2745/11 – 20. februar, 27. mart, 10. april 2012. godine
  Upotreba aparata denzitometra u cilju ranog otkrivanja osteoporoze“ Kavalin Nikolić Tatjana
 3.  D-1-2748/11 – 11. februar, 10. mart, 14.april 2012. godine
  Osnovni principi u lečenju dijabetes melitusa tip 2“ VMS Rakić Vesna
 4.  D-1-2747/11 – 11. februar, 10. mart, 14.april 2012. godine
  Zdravstveno vaspitanje i promocija zdravlja“ Ivanović Suzana
 5.  D-1-2744/11 – 11. februar, 10. mart, 14.april 2012. godine
  Individualno savetovanje u edukaciji za samopregled dojke“ Jovanović Sanja
 6.  D-1-2749/11 – 4. februar, 3. mart, 7. april 2012. godine
  Timski rad“ VMS Mitrović Zorica
 7. D-1-2752/11- 4. februar, 3. mart, 7. april 2012. godine
  Značaj medicinske sestre u timu za negu dekubitalnih rana u kućnim uslovima“ Koprivac Dragana

Koordinator za kvalitet Milunka Nikolić