07.09.2011.

Akreditovani sastanci za lekare

Akreditovani stručni sastanci u oviru kontinuirane medicinske edukacije za lekare

A-1-2913/11Srpsko lekarsko društvo Podružnica Dom zdravlja Novi BeogradDžordža Vašingtona 19, 11000 Beograd

14.09.2011 DZ Novi Beograd, Nehruova 53, u 12:30 časova

Tema: “Kako poboljšati lečenje pacijenata sa glaukomom”

Predavači:  dr Snežana Petrović,dr Antoneta Akšić

Vrsta edukacije: Stručni sastanci u okviru udruženja

Ciljna grupa:  Lekari

Trajanje nastave: 1č

Broj bodova za pasivno učešće na KE: 2

 

————————————————————————————

A-1-2926/11

SLD Podružnica Dom zdravlja Novi Beograd

Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd

21.09.2011 DZ Novi Beograd, Goce Delčeva 30 u 12:30 časova

Tema: “Glaukom-značaj i savremena terapija”

Predavači:   dr Aleksandra Joksić, dr Vesna Muhić

Vrsta edukacije: Stručni sastanci u okviru udruženja

Ciljna grupa:  Lekari

Trajanje nastave: 1č

Broj bodova za pasivno učešće na KE: 2