02.12.2015.

WONCA Evropska konferencija lekara opšte i porodične medicine

U Istanbulu je od 22.-25. oktobra 2015. godine održana 20. Wonca Evropska konferencija.

Na konferenciji je učestvovalo 3683 lekara iz 79 zemalja sveta, uključujući i lekare iz Srbije. Moto konferencije je bio „Budućnost porodične medicine – biti mlad, ostati mlad“. Naučni program konferencije je nastavio tradiciju sa prethodnih skupova predstavljajući istraživačke projekte, klinička i kvalitativna istraživanja u vidu oralnih i poster prezentacija, radionica i seminara. Za skup su prijavljena 1952 abstrakta, od čega 1403 poster prezentacije.
Svoj doprinos ovoj značajnoj konferenciji pružili su svojim učešćem i lekari Doma zdravlja „Novi Beograd“ i to kroz stručni rad„ The significance of early detection, diagnosis and treatment od asymptomatic primary hyperparathyroidism in primary health care“– Dr Aleksandra Ješić, Dr Aleksandra Kosojević, Dr Ljiljana Jandrić.

Konferencija je akreditovana sa 19 evropskih KME bodova od strane Evropskog akreditovanog saveta za kontinuiranu medicinsku edukaciju i akreditovana od strane Koledža porodičnih doktora Kanadedo 25,5 Mainpro-M1 boda.

wonca poster 2015

 

DSC_1387