09.06.2015.

Poziv za podnosenje ponuda”Kupovina medicinske opreme – radne stanice (CR) za akviziciju slika za uređaj za digitalizaciju rendgen slike AGFA CR 35-X, redni broj 22/2015

585-4 Poziv za podnosenje ponuda 09.06.2015