17.03.2016.

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku “Kontrolni pregledi zaposlenih i prostorija u zoni jonizujućeg zračenja” , (dozimetrijsko merenje radne sredine) redni broj nabavke 12/2016

370-4 Poziv za podnosenje ponuda 17.03.2016