07.05.2015.

Pojasnjene konkursne dokumentacije-Tekuće popravke i održavanje medicinske, laboratorijske i stomatološke opreme, redni broj nabavke 9/2015

258-7 Pojasnjenje konkursne 07.05.2015