20.12.2019.

Odluka o obustavi postupka „Kupovina medicinskog i stomatološkog alata i sitnog inventara i rezervnih delova za stomatološku opremu i nasadne instrumente“, redni broj 37/2019

1157-10 Odluka o obustavi postupka 20.12.2019