15.11.2018.

Odluka o obustavi postupka – “Kupovina medicinskog i stomatološkog alata i sitnog inventara i rezervnih delova za stomatološku opremu i nasadne instrumente”, redni broj 33/2018, partije 3, 4, 6, 7 i 10

1766-14 Odluka o obustavi postupka 15.11.2018