27.04.2018.

Odluka o obustavi postupka – “Kupovina medicinskog i stomatološkog alata i sitnog inventara i rezervnih delova za stomatološku opremu i nasadne instrumente”, redni broj 15/2018

467-15 Odluka o obustavi postupka 27.04.2018