18.12.2017.

Odluka o dodeli ugovora „Kupovina potrošnog kancelarijskog materijala“ (kompakt diskova, digitalnih višenamenskih diskova i CD koverti), redni broj 39/2017.

1192-11 Odluka o dodeli Ugovora 18.12.2017