20.12.2019.

Odluka o dodeli ugovora „Kupovina medicinskog i stomatološkog alata i sitnog inventara i rezervnih delova za stomatološku opremu i nasadne instrumente“, redni broj 37/2019

1157-11 Odluka o dodeli Ugovora 20.12.2019