15.11.2018.

Odluka o dodeli ugovora – “Kupovina medicinskog i stomatološkog alata i sitnog inventara i rezervnih delova za stomatološku opremu i nasadne instrumente”, redni broj 33/2018

1766-15 Odluka o dodeli ugovora 15.11.2018