19.10.2015.

odgovor na pitanje – „Sanitetski i medicinski materijal“ – medicinski filmovi za suvi postupak, za štampanje slike, sa digitalnog ortopantomografa, veličine 8h10 inča, redni broj 29/2015

816-11Odgovor-na-pitanje-19.10.2015