12.04.2018.

Odgovor na pitanje, izmena i dopuna dokumentacije – “Kupovina medicisnkog i stomatološkog alata i sitnog inventara i rezervnih delova za stomatološku opremu i nasadne instrumente”, redni broj 15/2018

467-7 odgovor, izmena i dopuna 12.04.2018