27.10.2017.

Obrazac strukture ponuđene cena (iz konkursne dokumentacije) – „Izvođenje radova na objektima Doma zdravlja „Novi Beograd“- molersko-farbarski, podopolagački, stolarski i ostali radovi, redni broj nabavke 31/2017

Obrazac strukture ponudjene cene