07.03.2016.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za javnu nabavku “Kontrolni pregledi zaposlenih i prostorija u zoni jonizujućeg zračenja”, redni broj javne nabavke 6/2016; za partiju br. 2 -Periodični pregledi zaposlenih

190-18 Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu 07.03.2016