15.12.2015.

Obaveštenje o obustavi postupka“Tekuće popravke i održavanje medicinske, laboratorijske i stomatološke opreme”, za partije 7,8,13,47, redni broj nabavke 33/2015

939-16 Obavestenje o obustavi 15.12.2015