07.05.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke- “kupovina medicinskog i stomatološkog alata i sitnog inventara i rezervnih delova za stomatološku opremu i nasadne instrumente”, redni broj 15/2018, partija broj 1,2,9,11,16,23,25,26,27,30,34,35,36,37 i 41

467-17 Obavestenje o obustavi postupka 07.05.2018