22.11.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – “Kupovina medicinskog i stomatološkog alata i sitnog inventara i razervnih delova za stomatološku opremu i nasadne instrumente”, redni broj 33/2018

1766-16 Obavestenje o obustavi postupka 22.11.2018