23.08.2016.

Obaveštenje o obustavi postuka javne nabavke za partije 1 i 21 „Tekuće popravke i održavanje medicinske, laboratorijske i stomatološke opreme“, redni broj nabavke 18/2016

714-12 Obavestenje o obustavi 23.08.2016