17.03.2016.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku “Kontrolni pregledi zaposlenih i prostorija u zoni jonizujućeg zračenja” , (dozimetrijsko merenje radne sredine) redni broj nabavke 12/2016

370-5 Konkursna zracenje 17.03.2016