15.10.2015.

Konkursna dokumentacija – “Tekuće popravke i održavanje medicinske, laboratorijske i stomatološke opreme”, redni broj nabavke 33/2015

939-5 Konkursna-servisiranje 15.10.2015