04.07.2016.

Konkursna dokumentacija – „Tekuće popravke i održavanje medicinske, laboratorijske i stomatološke opreme“, redni broj nabavke 18/2016

714-5 Konkursna-servisiranje 04.07.2016