24.04.2018.

Konkursna dokumentacija – „Tekuće popravke i održavanje medicinske, laboratorijske i stomatološke opreme“, redni broj nabavke 17/2018

543-5 Konkursna-servisiranje 24.04.2018