22.09.2015.

Konkursna dokumentacija “Sanitetski i medicinski materijal ” – medicinski filmovi za suvi postupak, za štampanje slike, sa digitalnog ortopantomografa, veličine 8h10 inča, redni broj nabavke 29/2015

816-5 Konkursna dokumentacija 22.09.2015