26.11.2015.

Konkursna dokumentacija – „Obnova godišnjih licenci za virtuelizaciju i klaster „citrix xenserver advanced edition“, obnova garancije (proizvođačke) za postojeća dva hp servera-povišen nivo i obnova godišnjih licenci (320 kom) za antivirusni softver „trend micro office scan client server“, redni broj javne nabavke 41/2015

1070-5 Konkursna dokumentacija 26.11.2015