06.12.2016.

Konkursna dokumentacija „Obnova godišnjih licenci za virtuelizaciju i klaster „citrix xenserver advanced edition“, obnova garancije (proizvođačke) za postojeća dva hp servera i obnova godišnjih licenci (320 kom) za antivirusni softver „trend micro office scan client server“, redni broj 38/2016

1340-5-konkursna-dokumentacija-06-12-2016