19.11.2018.

Konkursna dokumentacija – „Nosač kasete sa „HTC“ rešetkom (24×30 HTC BUCKY) za analogni mamograf „Hologic Lorad MIV“ – Tekuće popravke i održavanje medicinske, laboratorijske i stomatološke opreme, redni broj nabavke 34/2018

1767-9 Konkursna-servisiranje 19.11.2018