25.08.2016.

Konkurna dokumentacija – „Tekuće popravke i održavanje medicinske, laboratorijske i stomatološke opreme“, redni broj nabavke 24/2016

948-5 Konkursna-servisiranje 25.08.2016