31.05.2019.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije „Tekuće popravke i održavanje medicinske, laboratorijske i stomatološke opreme, redni broj nabavke 17/2019, partija 33- „Kardiotokograf FC 700“

540-6 Izmena konkursne dokumentacije 31.05.2019