23.08.2017.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije – Izvođenje radova na objektima Doma zdravlja „Novi Beograd“, redni broj nabavke 25/2017

866-8 Pojasnjenje 23.08.2017