COVID-19

Svi pacijenati koji su febrilni i imaju respiratorne zdravstvene tegobe se javljaju kod svog izabranog lekara.