Izabrani lekari pedijatrije

Ogranak Bulevar maršala Tolbuhina 30

Dečji dispanzer 2222-152

dr Jasminka Komnenović
dr Glavinić Jasmina
dr Lela Popović
dr Nataša Draškić
dr Slavica Stanišić
dr Jasna Maslovarić
dr Aleksandra Mitrović
dr Jasmina Petrovska


Školski dispanzer 2222-126

dr Zorica Bijele
dr Olivera Timotijević
dr Milena Kecman
dr Dejan Cvetković
dr Svetlana Vitomirov
Dr Marijana Jovanović

Ogranak Nehruova

Dečji dispanzer 2095-319

dr Ljiljana Stepanović – Krstić
dr Gordana Milenković
dr Marijana Marsenić
dr Tatjana Debeljaković-Mitrović
dr Lidija Manić
dr Slavica Aleksijević
dr Dragana Antić
dr Aleksandra Avakumović
Dr Tanja Injac
dr Zorana Jurišin


Školski dispanzer 2095-231


dr Tatjana Ilić
dr Andrea Vučković
dr Daniela Milošević
dr Anđelka Lasica
dr Ljiljana Zorić
dr Senka Nonković
dr Milica Radaković
dr Ksenija Jevtić

Ambulanta Ledine

Dečji dispanzer 2277-674

dr Milica Matić

Ambulanta Bežanijska Kosa

Dečji dispanzer 3185-386

dr Vesna Bezar

Ambulanta Blok 28

Dečji dispanzer

ambulanta ne radi