Изабрани лекари гинекологије

Oгранак Булевар маршала Толбухина 30

Шалтер гинекологије - тел. 2222-145


др Марјан Хуљић, спец гин. начелник службе за здравствену заштиту жена
др Слободан Пророк, спец гин.
др Јовица Браловић, спец гин.
др Весна Симеонова, спец гин.
др Стојана Кнежевић, спец гин.
др Сања Тадић, спец. гин.
др Јелена Недељковић, спец гин.

 

Oгранак Нехруова

Шалтер гинекологије - тел. 2095-244

др Гордана Станковић, спец гин.
др Јованка Костић – Ристић, спец. гин.
др Сандра Вукмирица, спец. гин.
др Оливера Митић, спец. гин.
др Слађана Јовановић, спец. гин.
др Јелена Малишић Милошевић, спец гин.
др Јелена Михајловић, спец гин.

 

Oгранак Oмладинских бригада

Шалтер гинекологије - тел. 2095-447

др Татјана Цагуловић, спец гин.